OCMW-bestuur

OCMW-raad

Het OCMW heeft als taak 'eenieder in menswaardige omstandigheden' te laten leven en biedt daarom een uitgebreid dienstenpakket aan. De raad is hierbij het hoogste orgaan van het OCMW en telt in Diksmuide elf leden. De raadsleden stippelen het beleid uit en vergaderen maandelijks. De vergaderingen van de raad zijn openbaar.
Samenstelling: zie stedelijke website door hier te klikken
Agenda en verslag zittingen: zie stedelijke website door hier te klikken

Vast bureau OCMW

In elk OCMW wordt een vast bureau opgericht dat instaat voor het dagelijks bestuur en de raadszittingen voorbereidt. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het bast bureau van het OCMW Diksmuide bestaat uit vier leden.
Samenstelling: zie stedelijke website door hier te klikken

Bijzonder comité sociale dienst OCMW

De raad kan bijzondere comités oprichten voor welomschreven bevoegdheden. Gezien de uitgebreidheid van de maatschappelijke dienstverlening bestaat er binnen het OCMW ook een bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden volgen er maandelijks de sociale dossiers op. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit vier leden.
Samenstelling: zie stedelijke website door hier te klikken