College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het stadsbestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Het College vergadert doorgaans elke woensdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
Samenstelling: zie stedelijke website door hier te klikken

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college. De gemeenteraad vergadert doorgaans éénmaal in de maand. Meestal vinden de zittingen plaats de laatste maandagavond van de maand. Je kunt de openbare zittingen bijwonen. 
Samenstelling: zie stedelijke website door hier te klikken
Agenda en verslag zittingen: zie stedelijke website door hier te klikken