Het nieuwe beleidsplan is klaar: 86 acties voor 8600. We focussen op datgene wat onze inwoners échte belangrijk vinden. Dit voor een warm en bruisend Diksmuide. Onze programmapunten en accenten vind je er dus zeker in terug. Lees het volledige beleidsprogramma op: https://www.diksmuide.be/nieuwsdetail/4722/bestuursakkoord-is-er-86-acties-voor-8600