College en voorzitter 2019-2024Voor de komende bestuursperiode 2019-2024 wordt voor Diksmuide een nieuwe coalitie gevormd door CD&V en Idee Diksmuide. Deze partners zijn bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 respectievelijk de grootste partij en de sterkst groeiende partij. Dit betekent dat deze coalitie een weerspiegeling is van het signaal dat de burger bij de verkiezingen gaf.

Deze nieuwe meerderheid zal ook luisteren naar de vier oppositiepartijen die eveneens een aanzienlijk deel van de bevolking vertegenwoordigen. De rol van de voorzitter van de gemeenteraad als bruggenbouwer staat hiervoor garant.

We zijn ervan overtuigd dat via luisteren, inspraak en dialoog een sterk beleid kan gevoerd worden waar Diksmuide en de dorpen wel bij varen, een beleid dat door de bevolking wordt gedragen. Deze frisse meerderheid kan via de inzet van ervaring zorgen voor continuïteit, maar zal door vernieuwing onmiskenbaar een nieuwe wind door Diksmuide laten waaien.

Het is onze ambitie een klimaat te realiseren waarbij de stad en de dorpen worden versterkt en waarbij de communicatie met inwoners centraal staat. We werken samen aan een Diksmuide waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te werken, zich te ontspannen en zich veilig te verplaatsen. We hebben alvast een gezamenlijk engagement genomen om een Diksmuide te creëren waar we met z’n allen fier kunnen op zijn!

Voorzitter gemeenteraad

Katleen Winne, Idee Diksmuide
Generaal Baron Jacquesstraat 77, 8600 Diksmuide
0479 24 07 28, 051 51 09 54, katleenwinne@pandora 

College van burgemeester en schepenen 

Lies Laridon - burgemeester, CD&V
IJzerlaan 58, 8600 Diksmuide, lies.laridon@diksmuide.be 
Bevoegdheden:

 • Algemeen beleid
 • Veiligheid
  > Politie-brandweer-dringende geneeskundige hulpververlening-noodplanning
 • Burgerlijke stand
 • Lokale economie - toerisme - evenementen
 • mobiliteit
 • Communicatie-citymarketing
 • Jumelage

Marc Deprez - eerste schepen, Idee Diksmuide
Ramboutstraat 9, 8600 Diksmuide, 0474 89 33 63, marc.deprez@scarlet.be 
Bevoegdheden:

 • Ruimtelijke ordening-milieu-duurzaamheid
  > (inclusief: energie, afvalbeleid en dierenwelzijn)
 • Openbare werken
 • Dorpenparticipatie 

Marc De Keyrel - tweede schepen, CD&V
Grauwe Broedersstraat 43, 8600 Diksmuide, 051 51 02 69, 0495 22 48 96, marc.de.keyrel@pandora.be 
Bevoegdheden:

 • Patrimonium-facility
 • Jeugd en gezin
  > Lokaal overleg kinderopvang-drugsbeleid
 • Sport
 • Personeel
 • Dienstverlening
 • Onderwijs
  > Gemeentelijk onderwijs - kunstonderwijs

Martin Obin - derde schepen, CD&V
Oude Zeedijk 36, 8600 Diksmuide, 0476 71 03 76, martin.obin@diksmuide.be 
Bevoegdheden

 • Land- en tuinbouw
 • Plattelandsinfrastructuur
  > Landelijke wegen-fietspaden
 • Groenonderhoud
  > Parken en plantsoenen - wegbermen - grachten - begraafplaatsen
 • Kerkfabrieken

Gaby Verstraete - vierde schepen, CD&V
Veurnestraat 64 c, 8600 Diksmuide, 0499 46 77 22, 051 55 57 50, gab.verstraete@skynet.be 
Bevoegdheden:

 • Financiën
 • Senioren
 • Huisvesting
 • Noord-Zuidbeleid 

Jan Van Acker - voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en vijfde schepen, Idee Diksmuide
IJzerlegerstraat 2, 8600 Diksmuide, 0495 52 20 53, 051 50 45 15, janvanacker@pandora.be 
Bevoegdheden

 • Sociale zaken
 • Volksgezondheid
 • Cultuur en erfgoed

>> 

Op 1 januari 2022 wordt Gaby Verstraete als schepen opgevolgd door Bart Laleman.
Bart Laleman, CD&V
Wijnendalestraat 115, 8600 Diksmuide, 0496 26 36 88, 051 50 48 98, bart.laleman@diksmuide.be