Programma

Voor ons volledig programma: zie bijlage 'Visie 2025 CD&V Diksmuide'.
Ons kernprogramma '25 ambities voor 2025'. Lees de vier thema's hieronder.

Verenigingen en vrijwilligers

 • Nieuw ontmoetingscentrum en lokalen voor de speelpleinwerking in Pervijze en Zonnestraal in Diksmuide.
 • Bouw evenementenhal met fuifzaal.
 • Minstens een verdubbeling van de subsidies voor verenigingen.
 • Nieuwe infrastructuur op nieuwe locatie voor voetbalploegen in Keiem.

Openbare diensten

 • Uitbouw cultuursite met renovatie zaal CC Kruispunt, extra lokalen voor Kadens, hoofdbibliotheek en herinrichting lokalen huidig dienstencentrum.
 • Bouw nieuw politiekantoor in de Rijkswachtstraat.
 • Economische acties en impulsen in overleg met de ondernemers en middenstand.
 • Tentoonstellingsruimte op de zolderverdieping van het stadhuis.
 • Ondergrondse afvalbakken en glasbollen op diverse plaatsen.
 • Beter internet op het platteland.
 • Bijkomende centrumparkings nabij Oostendestraat en op site oud zwembad.
 • Uitbouw sportpark met onder andere hockey- en basebalveld, kunstatletiekpiste en skatepark voor jongeren.
 • Veilige schoolomgevingen met schoolstraten, fietsstraten en fietssuggestiestroken.
 • Uitbreiding gemeentelijke basisschool Beerst en vernieuwing basisschool Keiem.
 • Intensief onderhoud van grachten en bermen.

Sociaal beleid

 • Bouw nieuw dienstencentrum, seniorenflats en centrum voor planbare zorg voor dokters-specialisten bij het WZC Yserheem.
 • Aankoop en delen van auto voor vervoer van mensen in een rolstoel.
 • Meer openbaar vervoer tussen dorpen en stadscentrum.
 • Sterretjesweide voor ongeboren baby's en gestorven kinderen.
 • Dienstverlening aan huis voor minder mobiele mensen.
 • Verlaging van de belastingen: onder andere opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 • Uitbreiding aanbod stedelijke vakantiekampen en voor-en naschoolse opvang in het centrum en de dorpen.

Openbare werken

 •  Vernieuwing omgeving Stovestraat, Wilgendijk, Kiekenstraat en Vismarkt.
 • Heraanleg Steenstraat, Bovekerkestraat, straten in dorpskernen en landelijke wegen.
 • Verdere heraanleg voetpaden en uitbreiding fietspaden met onder andere toeristisch fiets- en wandelpad langs de IJzer richting provinciedomein IJzerboomgaard.